Taustatiedot

Tervetuloa TULVATIETO-hankkeen pariin!

Ylivieskan, Alavieskan ja Pudasjärven kaupunkien alueella on käynnistynyt TULVATIETO-hanke. Hankkeen tarkoituksena on tulvamallinnusten ja niihin perustuvien tulvakarttojen laadinta kahdelle Kalajoen sivu-uomalle Ylivieskassa ja kahdelle Alavieskassa sekä kolmelle Iijoen sivu-uomalle Pudasjärvellä. Tulvamallinnukset käsittävät Ylivieskassa Katajaojan ja Salmelanojan mallinnukset, Alavieskassa Kähtävänojan ja Pääskyskanavan mallinnukset sekä Pudasjärvellä Pilliojan, Sivakkaojan ja Liepeenojan mallinnukset.

TULVATIETO –hankkeen vetäjänä on Ylivieskan kaupunki, missä hankkeesta vastaa Laura Liuska. Hanke toteutetaan konsulttityönä FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ssä, missä työn projektipäällikkönä ja pääsuunnittelijana toimii Elisa Puuronen.

Osana tulvamallinnusta ja –kartoitusta pyydetään sivu-uomien läheisyydessä olevilta toimijoilta havaintotietoja tulviin liittyen. Aineistoa kerätään puhelinhaastatteluin ja sähköpostitse sekä tämän internet-pohjaisen paikkatietosovelluksen avulla.Terveisin

Laura Liuska Ylivieskan kaupunki

Elisa Puuronen FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
 

VERKKOVARAANI